Rigtig mange riffeljægere har i år benyttet sig af træningsmulighederne på gamle riffelbane i Skibelund, og mange valgte også at deltage i Danmarks Jægerforbunds frivillige riffelmærkeskydning med særdeles godt resultat.

Riffelmærket er værd at stræbe efter for alle riffeljægere, og specielt for AMJ’s nyjægere er det et krav at man har bestået prøven med mindst bronze for at kunne deltage i foreningens riffeljagt! 

Den frivillige riffelmærkeskydning har som formål at dygtiggøre riffeljægerne. Det er en praktisk prøve som omfatter skydning og våbenbetjening og forudsætter et grundlæggende kendskab til sikkerhedsregler og jagt samt færdighed i brug af jagtriffel.

Der kan benyttes jagtrelaterede hjælpemidler som 1-, 2- eller 3-benet skydestok. Der skydes til en bukkeskive, opsat på en afstand af 100 meter. Her kan man skyde sig til bronze, sølv, guld samt guld med egeløv. For at skyde sig helt til top og få guld med egeløv skal jægeren først skyde guld, hvor kravet er minimum 59 af 60 mulige point. Herefter skydes tre fritstående skud uden hjælpemidler. Her skal jægeren skyde mindst 27 af 30 mulige point. 

Fire skød sig i år helt til tops og skød guld med egeløv. Det var Bjarne Feddersen, Ole Lautrup, Freddy Sørensen og Jacob Christensen. 

Guldmærket, hvor pointkravet er mindst 59 point af 60 mulige blev skudt af Per Schelse Pedersen, Knud Christoffersen, Stefan Lund, Jesper Hansen, Peter Klink, Anders Holberg, Jacob Bruun Vestergaard, Rasmus Pedersen, Tom Hansen, Frank Stampe Jensen, Mike Detlefsen, Allan Lund Hansen, Dennis Sørensen, Peter Lautrup, Jan Lyngsø og Finn Østergaard. 

Sølvmærket, med pointkrav fra 51 til 58 point blev skudt af Jørn Ladegaard, Jørgen Aamand Andersen, Søren Thygesen, Ejnar Junge, Bent Thygesen og Ib Kragh.

Bronzemærket, med pointkrav fra 40 til 50 point blev skudt af Miklas Tækker, Hans Gejl og Aage Nommesen. 

Det er muligt at købe et 5, 10 og 15 års mærke. Dette er indstiftet med henblik på at motivere skytterne til at deltage i skydningen hvert år. 5 års mærket tildeles den, som har erhvervet mærket mindst 5 gange (dog max. et tællende pr. kalenderår). 10 års mærket tildeles den, som har erhvervet mærket mindst 10 gange (dog max et tællende pr. kalenderår). 15 års mærket tildeles den, som har erhvervet mærket mindst 15 gange (dog max et tællende pr. kalenderår). 

Den, som ønsker 5, 10 eller 15 års mærke skal selv dokumentere, at kravene for bevis/mærke er opfyldt. 

Danmarks Jægerforbunds Riffelmærke har i øvrigt fået et andet udseende, som man kan se på billedet. 

Vi bruger cookies på denne hjemmeside, for at kunne levere den bedst mulige oplevelse.